Företaget

OM´s Naturtjänst har funnits sedan 2006, och har utfört en rad inventeringar och andra typer av uppdrag åt länsstyrelser, kommuner och företag.
Se Utförda uppdrag

 

Presentation

Vi som arbetar i företaget är Tore Mattsson och Olle Molander som båda bor på Orust i Bohuslän. Efter studier i biologi, kemi, fysik, geovetenskap, limnologi och miljövård samt ämneslärarexamen har vi jobbat som lärare i naturvetenskapliga ämnen. Den senaste tioårsperioden har vi, först på deltid och senare på heltid, riktat in oss på konsultarbete inom naturvårdsbiologi.
Sedan barndomen har vi haft ett stort naturintresse och bland annat ägnat oss åt fågelskådning. Under perioden 1994-2011 fördjupade vi våra kunskaper om kärlväxter, då vi var aktiva inom Projekt Bohusläns Flora, där vi var distrikts-ansvariga.
Vi jobbar normalt parallellt med uppdragen och kompletterar varandras kompetenser. Vid har ett stort kontaktnät med ämnesspecialister, och vid behov vänder vi oss till personer med spetskompetens.

Tore Mattsson
Tore är den som har störst kompetens kring biologisk mångfald i vattenmiljöer inklusive marinbiologi, samt områden som lavar och svampar. Han är också en av landets främsta experter på den svåra artgruppen björnbär.
Tore är styrelseledamot i Svenska Botaniska Föreningen och i Föreningen Bohusläns Flora.

 

Olle Molander
Olle har under senare år ägnat speciellt intresse åt mossor och är redaktörför Myrinia- Föreningen Mossornas Vänners tidskrift. Vildrosor är ett annat specialområde. Han sköter företagets arbete med GIS (geografiska informationssystem).
Olle är sekreterare i Föreningen Bohusläns Flora liksom i den lokala kretsen av Naturskyddsföreningen.

Tore Mattsson studerar björnbär. Foto Lisa Mattsson Tore Mattsson studerar björnbär. Foto Lisa Mattsson Tore Mattsson studerar björnbär. Foto Lisa Mattsson Tore Mattsson studerar björnbär. Foto Lisa Mattsson Tore Mattsson studerar björnbär. Foto Lisa Mattsson Tore Mattsson
Olle Molander förevisar sällsynta mossor. Foto Ann-Christin Borg Olle Molander förevisar sällsynta mossor. Foto Ann-Christin Borg Olle Molander förevisar sällsynta mossor. Foto Ann-Christin Borg Olle Molander förevisar sällsynta mossor. Foto Ann-Christin Borg Olle Molander förevisar sällsynta mossor. Foto Ann-Christin Borg Olle Molander