Startsida

OM´s Naturtjänst är ett konsultföretag inom naturvårdsbiologi.
Vi arbetar med naturvärdesinventeringar och andra typer av inventeringar, liksom information och presentation av natur och miljöer.
Resultaten redovisas i rapporter, databaser och i geografiska informationssystem (GIS).

© bilder- respektive fotograf

Noggrant arbete kring biologisk mångfald – hög kvalité till konkurrenskraftigt pris