Jobb under 2021

Här sker montering av ett flak med 150 ramar som ska kväva den invasiva vattenväxten sjögull i Grindsbyvattnet på Orust.
Här har vi anlänt till en slåtteräng i naturreservatet Härmanö som ska inventeras åt Länsstyrelsen.
Massförekomst av höskallra i naturreservatet Hermanö.
Här görs uppföljning av ostronört åt Länsstyrelsen vid Kockholmen i Tanums kommun. För att skydda arten mot fårbete har en bur placerats kring plantan.
Ostronört, en art som snabbt blir allt sällsyntare i Bohuslän p.g.a. klimatförändringen. Ostronört, en art som snabbt blir allt sällsyntare i Bohuslän p.g.a. klimatförändringen.
Sumpskog vid Bredmossen i Munkedals kommun, där vi utfört inventering åt Länsstyrelsen.
Martorn vid Sanna på Sydkoster. Vi följde upp arten åt Länsstyrelsen mellan Vrångö och Nordkoster.

Jobb under 2020

Välhävdad slåtteräng i Borås kommun.
Fina höstfärger intill en slåtteräng i Tibro kommun.
Åskådare har man då och då!
En gammal låga av bok bevuxen med fnösktickor.
Sumpskog med fuktdråg där det växer missne.
Vid inventering på Fristads station krävdes medverkan av SOS-ledare.
Naturvärdesinventering i en ravin i Munkedals kommun.

Kartan till vänster visar var vi jobbat under 2021.

Röda punkter på kartan till vänster - platser där vi utfört uppdrag åt Länsstyrelsen
Blå kvadrater - platser där vi utfört uppdrag åt kommuner
Gröna trianglar -platser där vi utfört uppdrag åt företag eller privatpersoner


Nedan visas några bilder från olika uppdrag och miljöer.

Naturvärdesinventering inför detaljplan vid Knarrevik, Strömstads kommun. Här söker Tore Mattsson naturvårdsarter på en gammal död tall.
Precis där arterna skulle noteras låg två rådjurskid.
Tidig fältgentiana som vi inventerade åt Länsstyrelsen på öar norr om Strömstad.
Naturvärdesinventering – Projekt Norr Nyckelpigevägen på uppdrag av Skövde kommun. I förgrunden ser man den rödlistade arten motaggsvamp.
Bredmossen vid Kynnefjäll. Myrliljans höstfärg pryder mossen.

På kartan till vänster:

Gröna prickar visar de 25 platser där vi åt Länsstyrelsen i Västra Götaland utfört "Miljöövervakning av slåtterängar 2020." Dessa platser besöktes i juni-  juli för inventering av kärlväxter och i september- oktober för mätning av vegetationshöjd.
I båda fallen undersöktes 50 rutor i varje slåtteräng.

Röda prickar visar var vi utfört jobb åt Trafikverket. I Habo kommun nära Vättern gällde det fiskvägar vid väg 195.
På övriga ställen har naturvärdesinventeringar utförts enligt svensk standard.

Blå prickar visar var vi utfört jobb för kommuner. För Strömstad och Munkedal har det rört sig om naturvärdesinventeringar. För Orust kommun har det mest varit fråga om LONA-projekt kring invasiva växter.

Slåtteräng i Skövde kommun med massförekomst av smörbollar.
Inventering av kärlväxter på artrik mark nära Hornborgarsjön.
Den rödlistade arten klasefibbla i en slåtteräng intill Humla kyrka i Ätradalen.
Blommande slåttergubbe på en halvö i Stora Le.
Naturvärdesinventering vid Svartenbacken på väg 153 i Halland.
Pärlemorfjärilen är ju vacker men här var vi ute efter den invasiva blomsterlupinen.
Här har vi medverkat till att Hulebäcken i Habo kommun fått en ny fiskvänlig sträckning.
Här läggs ramar med svart plasduk ut för att kväva den invasiva arten sjögull.