Jobb under 2020

Välhävdad slåtteräng i Borås kommun.
Fina höstfärger intill en slåtteräng i Tibro kommun.
Åskådare har man då och då!
En gammal låga av bok bevuxen med fnösktickor.
Sumpskog med fuktdråg där det växer missne.
Vid inventering på Fristads station krävdes medverkan av SOS-ledare.
Naturvärdesinventering i en ravin i Munkedals kommun.

På kartan till vänster:

Gröna prickar visar de 25 platser där vi åt Länsstyrelsen i Västra Götaland utfört "Miljöövervakning av slåtterängar 2020." Dessa platser besöktes i juni-  juli för inventering av kärlväxter och i september- oktober för mätning av vegetationshöjd.
I båda fallen undersöktes 50 rutor i varje slåtteräng.

Röda prickar visar var vi utfört jobb åt Trafikverket. I Habo kommun nära Vättern gällde det fiskvägar vid väg 195.
På övriga ställen har naturvärdesinventeringar utförts enligt svensk standard.

Blå prickar visar var vi utfört jobb för kommuner. För Strömstad och Munkedal har det rört sig om naturvärdesinventeringar. För Orust kommun har det mest varit fråga om LONA-projekt kring invasiva växter.

Slåtteräng i Skövde kommun med massförekomst av smörbollar.
Inventering av kärlväxter på artrik mark nära Hornborgarsjön.
Den rödlistade arten klasefibbla i en slåtteräng intill Humla kyrka i Ätradalen.
Blommande slåttergubbe på en halvö i Stora Le.
Naturvärdesinventering vid Svartenbacken på väg 153 i Halland.
Pärlemorfjärilen är ju vacker men här var vi ute efter den invasiva blomsterlupinen.
Här har vi medverkat till att Hulebäcken i Habo kommun fått en ny fiskvänlig sträckning.
Här läggs ramar med svart plasduk ut för att kväva den invasiva arten sjögull.